REZYGNACJA   Z   WARSZTATÓW

 

 
 

1. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w warsztacie organizator nie zwraca poniesionych kosztów.

 
 

2. Organizator  zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn powstałych po stronie Organizatora. W takim przypadku uczestnikom przysługuje zwrot pełnej kwoty wpłaconej na rzecz organizatora.

 
 
 
 

DANE    OSOBOWE 

 
 

      1. Organizator zastrzega sobie prawo zamieszczenia reportażu, w tym    zawierającego wizerunki uczestników oraz prace uczestników wykonane podczas trwania warsztatów w publikacjach prasowych,     książkowych, telewizyjnych, wystawach  i na stronie  www.warsztaty-fotograficzne.com  na co uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę.

 
 

2. Organizator ma prawo przetwarzać dane osobowe zebrane w związku z organizacją  warsztatów, w celach realizacji programu warsztatów. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. 

 
 
 
     
 

 

Przejdź do strony głównej       lub      Zamknij to okno